Sadrazam Kimdir? Osmanlı Devleti’nde Sadrazamın Görevi Neydi?

Sadrazam, diğer bir deyişle Vezir-i Azam, Osmanlı devlet işlerinde padişahtan sonra gelen en yetkili kişidir. Padişahın kendisine verdiği yetkiyle devlet işlerini yürütür, seferlere çıkardı.

Sadrazamlık makamı Osmanlı Devleti ilk kurulduğunda henüz yoktu. Sadrazamlık ya da Vezir-i Azamlık makamından önce sadece vezirlik makamı vardı. Devletin büyümesine paralel olarak zamanla vezir sayısı artmış, ardından Vezir-i Azamlık makamı Osmanlı Devlet kurumunda yerini almıştır.

Yukarıda da belirttiğimiz gibi sadrazam olan kişi padişahtan sonraki en yetkili kişiydi, onun mutlak vekili sıfatını taşırdı. padişahın tuğralı mührünü taşıyan sadrazamın emirleri padişahın emiri yani fermanı demekti. Fatih Sultan Mehmet döneminden itibaren padişahların Divan-ı Humayun’a başkanlık etme geleneği son bulmuş, Divan-ı Humayun başkanlığı görevini sadrazamlar yapmaya başlamıştır. Aynı şekilde yükselme döneminden sonra padişahlar artık seferlere çıkmamaya başlamıştı. padişah yerine sadrazamlar serdar-ı ekrem sıfatıyla sefere çıkardı. sefer sırasında sadrazamın her sözü ve emri padişah iradesi sayılırdı ve padişahın tüm yetkilerine sahip olurdu.

Osmanlı Tarihinde toplamda 218 sadrazam göreve gelmiştir. Duraklama döneminden itibaren sadrazamlar daha sık değişmeye başlamıştır. Sadrazamların Türk ya da müslüman kökenli olması şart değildi. nitekim Fatih Sultan Mehmet döneminden itibaren liyakat esasına göz önünde bulundurulmak şartıyla devşirme olanlar da sadrazam olabilmiştir. devşirme sadrazamların en ünlüleri Sokollu Mehmet Paşa ve Damat İbrahim Paşa’dır.

Konu Hakkında Düşünceleriniz .. (Facebook üyeliğinizi kullanmadan aşağıdaki alandan yorum yapabilirsiniz!)
Son Yorumlar
  1. eben
  2. başak gül

Yorum Yazarken Türkçe Kurallarına Uyarak Yazınız Lütfen!

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

takdir teşekkür hesaplama