Ayas Mehmet Paşa Kimdir? Osmanlı Sadrazamı Ayas Mehmet Paşa

Ayas Mehmet Paşa İstanbul’da doğmuştur.  babası sonradan müslüman olan bir İşkodralı, annesi ise Avlonyalıydı. Ayas Paşa’nın diğer üç kardeşi de Avlonya’da papazdı. devşirme olarak saraya alınan ve Enderun mektebinde gerekli eğitimi alan Ayas Paşa önce Yeniçeri ağası, Anadolu ve Rumeli Beylerbeyliği gibi önemli görevlerde bulundu. bulunduğu görevlerdeki başarıları nedeniyle 2. vezirliğe kadar yükseldi. Kanuni Sultan Süleyman döneminde, Pargalı İbrahim Paşa’nın idam edilmesinin ardından sadrazam oldu.

Ayas Paşa’nın gayet akıllı, devlet işlerinde oldukça başarılı biri olduğu fakat kadınlara zaafı olduğu söylenmektedir. öyle ki yirmiden fazla kız ve erkek çocuğunun olduğu biliniyor. yakalandığı veba hastalığı sebebiyle 1539’da vefat etmiş, sadrazamlık görevini sadece 3 yıl yapabilmiştir. Mezarı ise İstanbul Eyüp’te yer almaktadır.

Konu Hakkında Düşünceleriniz .. (Facebook üyeliğinizi kullanmadan aşağıdaki alandan yorum yapabilirsiniz!)

Yorum Yazarken Türkçe Kurallarına Uyarak Yazınız Lütfen!

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.