Hindistan Hakkında Bilgiler; Hindistan’ın Tarihi ve Kültürü

Hint Uygarlığı MÖ. 3000-1500 yılları arasında doğmuştu. MÖ. 1000 yıllarına doğru savaşçı ve yaban bir topluluk olan Aryalar, Orta Asya’dan Hindistan’a indiler. Hint halkı Brahma dinini kabul etmişti. İnsan biçimini verdikleri doğa üstü kuvvetlere taparlardı. MÖ. 560 yıllarına doğru Budha (aydınlanmış) olarak bilinen Guatama Çakyamuni adında yeni bir din ortaya çıktı ve bir süre sonra tüm Asya’ya yayıldı.

300-400 yılları arasında Gupta sülalesi çağında Hindistan altın çağını yaşadı. 1000inci yıldan sonra Araplar hindistan’ı ele geçirdi. 12. yy.da Gazneliler ülkenin önemli bölümünü egemenlik altına aldı. 1400 yılında Timur, ardından Babür ülkeyi fethetti. Ekber Şah çağında Hindistan en yüksek uygarlık seviyesine erişti. ülke, 1757 yılında İngilizlerin egemenliği altına girdi. İngilizler ülkenin tarım ve sanayisini geliştirdi. Çocukların tanrılara kurban edilmesi, dul kadınların eşlerinin cesetleriyle birlikte yakılması gibi çağ dışı gelenekleri yasakladılar. Hindistan Mahatma Gandhi liderliğinde 1947 yılında İngilizlere karşı bağımsızlıklarını kazandı. böylece Müslümanların bölgesinde Pakistan, Hinduların bölgesinde Hindistan olmak üzere iki yeni devlet ortaya çıktı.

Hindistan İngiliz egemenliği altında 500 küçük devlete bölünmüştü. bunların çoğu feodal sistemler; Raca, Mihrace ve prenslerin eliyle yönetilirdi. Bugün ise Hindistan 22 eyaletten meydana gelen federal bir cumhuriyettir.

Hindistan Halkı: Hindistan’da yüzyıllar boyunca sayısız uluslar birbiriyle karışmış, kaynaşmıştır. Bugün Hindistan’da belli başlı üç tip göze çarpar:

-ülkenin ilk ahalisi olan koyu esmer derili, kısa boylu Dravitler,

-siyah derili Arya’lar

-Orta Asya steplerinden inen Mogol’lar

Kast Sistemi: Hindistan halkı sınıflara ayrılmıştır. katı bir sınıf ayrımı sistemi olan kast sisteminde sınıflar arası geçiş yoktur. bu sınıflar sırasıyla; Brahmanlar (din adamları), Kşatriyalar (başkan ve savaşçılar), Vaysiyalar (tüccar ve esnaf), Shudralar (işçi ve sanatkarlar) ve en aşağı sınıf olan paryalar.

daha sonra kastların sayısı artmış ve 3000’i bulmuştur. bugün bu sistemin ortadan kaldırılmasına çalışılmaktadır.

Hindistan’da kutsal inekler: “inekleri öldüren kimse, öldürdüğü hayvanın postundaki kıl sayısına eşit yıl, cehennemde yanar.”

işte Hinduların eski kutsal kitapları böyle yazar ve bundan ötürü Hindistan’daki bütün inekler cadde ve sokaklarda diledikleri gibi dolaşır, yaya kaldırımlar üzerinde güneşlenir, tapınaklara girer ve pazar yerlerini pisletirler.

kimse onlara ilişemez, bazıları da saygıyla selamlar. Hindistan’da ineklerin çalıştırılması da sınırlandırılmıştır. ağır işlere koşulmazlar. Fazla süt vermezler. Ne etlerinden ne de derilerinden yararlanılır.

Hindistan’da konuşulan diller: Hindistan’da 845 ayrı dil ve lehçe vardır. Resmi dil Hintçe’dir. en eski dil ise Sanskritçedir.

Konu Hakkında Düşünceleriniz .. (Facebook üyeliğinizi kullanmadan aşağıdaki alandan yorum yapabilirsiniz!)
Son Yorumlar
  1. Astha
  2. gülnur
  3. eyyüp türk islam
  4. cansu
  5. cansu
  6. sahra

Yorum Yazarken Türkçe Kurallarına Uyarak Yazınız Lütfen!

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

takdir teşekkür hesaplama