İsrailoğulları ve Musa Peygamber, İsrailoğullarının Mısır’dan Kaçışı

Musevi dininin peygamberi Musa’nın hayatı üzerine edinilen bilgiler daha çok bu dinin kutsal kitabı olan Tevrat’a dayanır. İlk tek tanrılı ve kutsal kitaplı din Museviliktir. İsrailoğullarının öncüsü Musa peygamberin Tevrat’ın yazarı olduğu bilinmektedir.

Mezopotamya ile Suriye arasındaki bölgede çobanlıklar geçinen İsrailoğulları daha sonra Filistin’e göç etmişler, burada ortaya çıkan kıtlık nedeniyle Mısır’a göç etmişlerdir. İsrailoğulları Mısır’da 430 yıl kaldılar. Bu süre içinde Mısır’ın yerlisi Kıpt kavmi tarafından hor görüldüler ve köle olarak kullanıldılar.

Bir gün Firavun’un kahinlerinden biri İsrailoğullarından doğacak bir erkek çocuğun onların başına geçerek öncülük edeceğini bildirince Firavun, İsrailoğullarından doğacak erkek çocukların Nil nehrine atılıp öldürülmesini emretti. Yakup peygamberin soyundan Umran’ın oğlu oldu ve annesi onu nehre atmaya kıyamadı. Ancak bir sepete koyup nehrin akıntısına bıraktı. Bu bebeği Firavun’un kızı bulup kurtardı ve evlat edindi. Çocuğa “sulardan kurtarılan” anlamına gelen Musa adını verdi. Ancak çocuk hiç kimseden süt emmiyordu. Bir gün saraya getirilen bir kadından süt emmeye başladı. İşte o kadın bebeğin gerçek annesiydi. Böylece Musa’yı kendi annesi Firavun’un sarayında büyüttü.

Musa büyüdüğünde Mısır’dan uzaklaşıp Medine’ye gitti. Şuayp peygamberin kızıyla evlendi ve burada çobanlıkla geçinmeye başladı. Yıllar sonra kendi kavmine dönmek için yola düştüğünde yerde yanan ama kül olmayan bir çalı gördü. Bu çalıya yaklaştığında “Tanrı”nın sesini duydu. Musa’ya “Kutsal topraklara basma. Kavminin çektiği acıları gördün. Mısırlıların İsrailoğullarını ezmesine göz yumma. Onlara öncülük et ve Filistin’e, Ken’an iline götür. Sen benim elçim olarak tüm güçlükleri yeneceksin” diyordu.

Musa’nın Mucizeleri: Musa Mısır’a gelerek Firavun’un karşısına çıktı ve onu hak dinine davet etti. Firavun, Mısı’da kendisinden başka tanrı olmadığını söyleyerek onunla alay etti. Musa elindeki sopasını yere bıraktı ve asa ejderha oldu.

İsrailoğulları Musa’ya inanmıştı. Musa peygamber üç milyon kadar İsrailoğlu’na öncülük etti ve yola çıktılar. Peşlerinde ise Firavun ve askerleri vardı. Kızıldeniz’e ulaştıklarında Musa sopasını yere vurdu ve bir mucize gerçekleşerek Kızıldeniz ikiye yarıldı. İsrailoğulları açılan bu yoldan karşıya geçti ancak Firavun ve askerleri aynı yolda denizin kapanmasıyla boğularak öldü.

Musa peygamber Ürdün’e gelip Eriha şehri karşısındaki dağa çıktı. Ancak Ken’an iline varamadı. Çünkü çok yaşlanmıştı. Yuşa’yı vekil olarak atadı ve kısa süre sonra öldü. Musa Peygamber’in 120 yıl yaşadığı söylenir. Gömüldüğü yer ise belli değildir.

Konu Hakkında Düşünceleriniz .. (Facebook üyeliğinizi kullanmadan aşağıdaki alandan yorum yapabilirsiniz!)

Yorum Yazarken Türkçe Kurallarına Uyarak Yazınız Lütfen!

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

takdir teşekkür hesaplama