Küreselleşme Nedir? Küreselleşmenin Etkileri Nelerdir?

Küreselleşme, gerek siyasi gerek kültürel ya da ekonomik anlamda olsun toplumsal ilişkilerin dünya çapında yaygınlaşmasını ifade etmektedir. bir örnekle açıklamak gerekirse; bir sinema filminin -Harry Potter, Titanic, Avatar gibi- bütün dünyada yarattığı büyük etki, bu filmlerin müziklerinin dahi tüm dünyada ilgi görmesi bir küreselleşme örneğidir.

ilk olarak 1980’li yıllarda başlayan küreselleşme, kitle iletişim araçlarının, teknolojinin gelişmesine bağlı olarak 1990’larda hızlanmaya başlamıştır. imkanların genişliği, dünyanın bir ucundaki her gelişmeden diğer bir ucundaki insanların haberdar olabilmesini sağlamıştır.

bir ülkede baş gösteren ekonomik krizin diğer bir çok ülkeyi de etkilemesi

kültürel anlamda; müzik, spor, sinema gibi alanlardaki faaliyetlerin her ülkeye yayılması küreselleşme gereğidir.

örneğin spor alanında dünya şampiyonaları ve olimpiyat oyunlarının yapıldığı ülkelere giden milyonlarca insanın sağladığı ekonomik gelir ve canlı yayınlar yoluyla elde edilen reklam imkanı sporun önemini arttırmaktadır. bunun dışında film yapımcıları da küreselleşmenin nimetlerinden faydalanmaktadır. başta Oscar olmak üzere uluslararası yarışmalarda başarılı olmak ve yüksek oranda ekonomik kazançlar elde etmek film yapımcılarının en büyük hedeflerindendir.

Konu Hakkında Düşünceleriniz .. (Facebook üyeliğinizi kullanmadan aşağıdaki alandan yorum yapabilirsiniz!)

Yorum Yazarken Türkçe Kurallarına Uyarak Yazınız Lütfen!

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

takdir teşekkür hesaplama