Mayalar Kimdir? Maya Uygarlığı ve Maya Takvimi

MÖ 10 bin yıl öncesine kadar dayanan Maya uygarlığı günümüz Meksika bölgesinde varlık göstermiştir.  Mayalar bir Orta Amerika halkıdır.  tarih öncesi çağların yerli uygarlıkları arasında en yüksek seviyeye erişmiş olan bir kavimdi.

Azteklerin atası olan Mayalar, savaşçı bir ulustu. (Aztekler hakkında bilgi için Aztekler Kimdir? Aztek Uygarlığı ve Kültürü başlıklı yazımızı okuyabilirsiniz.) din adamlarının hükmü altında yaşarlar, toplu olarak büyük yapılarda otururlardı. bu yapılara “popol” denirdi. kendilerine göre bir toplum düzeni vardı.

oldukça ileri bir uygarlık olan Mayalar, astronomi, matematik, mimari, heykeltraşlık, duvar ressamlığı, seramikle uğraşmışlardır. Ayrıca büyük gözlemevleri ve tapınaklara da sahiptiler.

Mayaların ilk büyük imparatorluğu MS 400 yıllarına rastlar. 16. yüzyıldan sonra ise gittikçe gerilemeye başladılar ve yavaş yavaş ortadan kalktılar.

Günümüzde Mayalar: Orta Amerika yerlilerinin kökenini meydana getiren Maya halkı bugün şu üç ana gruba ayrılmış olarak yaşamaktadırlar: Guatemala’da Namlar, Kişe’ler, Pokoman’lar; Yukatan yarımadasında Çontal’lar, Çendal’lar, Maya’lar ve Tamaulipas’da Aztek’ler.

Maya Dili: Maya dili Orta Amerika yerlileri arasında bugün bile konuşulur. hiyeroglifi andıran Maya yazısı ise ancak son yıllarda çözülebilmiştir. ancak yine de tam olarak anlaşılmış değildir.

Maya Takvimi: Maya’lar yaşadıkları çağa göre oldukça iyi bir takvim meydana getirmişlerdir. 1 yılı 18 aya, her ay 20 gündü. 360 günlük yılı 365’e tamamlamak için de 5 “uğursuz gün” eklemişlerdi. ayların isimleri tarımcılıkla ilgili terimlerden alınmıştı.

her ayın koruyucu bir tanrısı vardı. günümüz bilim insanları birçok tarihsel olayı koruyucu tanrı ve gün resimlerinden meydana gelen bu takvim sembollerini çözerek hesaplamışlardır.

Maya takvimine göre 21 Aralık 2012 tarihinde kıyamet kopacağı söylense de bu yanlış bir algıdır. zira maya takvimine göre 21 Aralık 2012 tarihinde kıyamet kopmayacak ancak dünyada yepyeni bir dönemde girilecek.

Konu Hakkında Düşünceleriniz .. (Facebook üyeliğinizi kullanmadan aşağıdaki alandan yorum yapabilirsiniz!)
Son Yorumlar
  1. bela
  2. zeynep baydar
  3. Tanju mandıracı
  4. büşra karanfil

Yorum Yazarken Türkçe Kurallarına Uyarak Yazınız Lütfen!

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

takdir teşekkür hesaplama