Sanayi Devrimi Nedir? Nerede, Ne Zaman Ortaya Çıkmıştır?

Sanayi Devrimi yeni buluşlarla birlikte buhar gücünün yerini makinalaşmış endüstrinin alması sonucunda ortaya çıkan gelişmelerle birlikte sermaye birikiminin artışını ifade eder. ilk olarak 18. yüzyılda İngiltere’de ortaya çıkan Sanayi devriminin sebeplerini şöyle sıralayabiliriz;

– Rönesans ve reformla birlikte düşünce alanındaki gelişmeler

-Avrupa’da görülen hızlı nüfus artışı

-tarım alanındaki gelişmelerle birlikte köylerdeki nüfusun kentlere göç etmesi, böylece kentlerde hazır iş gücünün oluşması

Peki Sanayi Devrimi neden İngiltere’de ortaya çıkmıştır?

İngiltere’de uygulanmakta olan anayasal monarşi, mülkiyet hakkıyla birlikte bireysel hak ve özgürlüklerin koruyucusuydu. Ekonomik açıdan da oldukça ileri düzeyde olan İngiltere’de özgür rekabet ortamı vardı. ayrıca dünyanın en büyük sömütge imparatorluğu konumunda olan bu ülke toprakları, sanayi için gerekli olan kömür ve demir gibi yeraltı zenginliklerine sahipti ve bu hammaddelerle üretilmiş malları satmak için geniş bir pazar imkanına da sahipti. bir ada ülkesi olması dolayısıyla Avrupa’daki savaş ve kavgalardan uzak kalmış, sahip olduğu donanma gücü de taşımacılık faaliyetlerini kolaylıkla yapmasını sağlamıştır.

Fabrikalaşmayla birlikte hızlı ve seri üretim ortaya çıkmış, buharlı makinenin icadıyla Sanayi Devrimi daha da gelişmiştir. 19. yüzyılın ikinci yarısına kadar İngiltere’nin tekelinde olan sanayi devrimi, bu dönemden itibaren Avrupa ve Amerika’ya hızla yayılmıştır.

Sanayi Devrimi’nin sonuçları:

-toplumsal yapıda değişimler oldu. burjuva sınıfı çok daha zenginleşti ve işçi sınıfı doğdu. işçilerin bir çok haktan mahrum olması sosyalizmi doğurdu.

-tarımda makineleşme arttı, köyden kentlere yoğun göçler yaşandı, nüfus artışı hızlandı.

Konu Hakkında Düşünceleriniz .. (Facebook üyeliğinizi kullanmadan aşağıdaki alandan yorum yapabilirsiniz!)
Son Yorumlar
 1. Anonim
 2. bhjeı
 3. Anonim
 4. Ahmet can avkan
 5. Sude
  • öznur
  • mokoko!!
 6. Sena
 7. seher çankaya
 8. sedef seher
 9. sedef seher
 10. hasan
 11. Asya
  • Anonim
 12. Izzet şin
 13. ahsen
 14. rıza
 15. sude
 16. sude
  • refik
 17. refik
  • refik
 18. refik
 19. zehra
 20. tükenmeyen aşk
 21. muhammed
 22. hacer
 23. hahaybi
  • hahaybi

Yorum Yazarken Türkçe Kurallarına Uyarak Yazınız Lütfen!

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

takdir teşekkür hesaplama