Tıp biliminde kullanılan terimler oldukça karmaşıktır ve hemen hemen hepsini anlayamayız. burada tıpta kullanılan bazı terimlerin anlamlarını bulabilirsiniz; -ablasyon: hasta bir organın görevine son verme -amputasyon: hasta veya zararlı bir organı kesip alma (örneğin kangren olmuş bacağı kesme) -analjezi: ağrı hislerinin kaybolması