Yeniden doğuş anlamına gelen Rönesans, 15. yy.da İtalya’da ortaya çıkan ve zamanla tüm Avrupa’ya yayılan sanat, edebiyat ve bilim alanındaki gelişmelerdir. yeniden doğuş terimi burada Antik Roma ve Yunan kültürünün yeniden canlanışını ifade eder. Rönesansla birlikte Ortaçağ’ın kilise etkili baskısı sona ermiş ve özellikle sanat alanında büyük gelişmeler