Rasyonalizm yani akılcılık, bilginin kaynağında aklın bulunduğunu savunan felsefi bir görüştür. Rasyonalizm; evrenle ilgili bazı doğruların akıl yoluyla kesin bir biçimde bilinebileceğidir.Rasyonalist filozoflara göre matematik bilginin bilginin mükemmel bir örneğidir. çünkü matematiğin doğruları ezeli-ebedi doğrulardır ve bu doğrular tamamen akıldan zorunlu olarak çıkarılmış doğrulardır. -Asıl gelişimini 17. ve 18. yy.larda gösteren rasyonalizmin temsilcileri Sokrates, Platon, Aristoteles,