Rasyonalizm yani akılcılık, bilginin kaynağında aklın bulunduğunu savunan felsefi bir görüştür. Rasyonalizm; evrenle ilgili bazı doğruların akıl yoluyla kesin bir biçimde bilinebileceğidir.