Atatürk’ün Yurdumuz için Yaptıkları Atatürk yurdumuzu düşmanlardan kurtarmak için 19 Mayıs 1919 (bin dokuz yüz on dokuz)’da Samsun’a çıktı. 23 Nisan 1920 (bin dokuz yüz yirmi)’de Ankara’da Büyük Millet Meclisi açıldı. Kurtuluş Savaşı kazanılarak yurdumuz düşmanlardan temizlendi. 29 Ekim 1923 (bin dokuz yüz yirmi üç)’te cumhuriyet ilan edildi. Ankara yeni Türk devletinin başkenti oldu. Atatürk