Kuva-yı Milliye kelimesinin günümüz Türkçesi’ndeki karşılığı “Milli Güçler”dir. Kuva-yı Milliye’yi; işgallere karşı halkın harekete geçerek kendi bölgelerini bu işgallerden korumak, kurtarmak adına yaptıkları savunma hareketi olarak tanımlayabiliriz. Osmanlı Devleti’nin I. Dünya Savaşı’ndan yenik ayrılmasının ardından 30 Ekim 1918 tarihinde imzalanan Mondros Ateşkes Antlaşmasının içerdiği ağır koşullar ve ardından itilaf devletlerinin birbiri ardına gelen işgalleri karşısında