Türklerin ilk ana yurdu Orta Asya’dır. bölgenin coğrafi ve iklim koşulları elverişli olsa da tarıma elverişsiz topraklar, hayvanlar için otlakların yetersizliği ve kavimler arası mücadeleler nedeniyle Orta Asya’dan göçler başlamış, Türk boyları Anadolu, Avrupa gibi farklı bölgelere göç etmişlerdir. İlk Türk devletleri;  Hun, Göktürk, Uygur Devletleri ile Hazarlar, Bulgarlar, Peçenekler, Avarlar, Macarlar, Kıpçaklar, Oğuzlar, Sabirler