insanoğlu yaratılışından beri dünyayı, hayatı tanımaya, keşfetmeye çalışmış; merak ya da ihtiyaçları doğrultusunda yeni yeni şeyler üretmiştir. insanların  merakı ve ihtiyaçları tükenmediği sürece de bu keşif, icat ya da buluşlar da devam edecektir. ilk insanların kendi ihtiyaçları doğrultusunda icat ettiği tekerlek, ateş gibi buluşlar hayatlarını kolaylaştırmıştır. dünya tarihinin her döneminde görülen buluşlar hayatımızı kolaylaştırmaya, ufkumuzu