İnsanlık tarihinde demokrasi yolunun kabul edildiğini belirten ve bugünkü modern anayasaların temelini meydana getiren ilk yazılı antlaşma 1215 yılında İngiltere kralının imzaladığı Manga Charta Libertatum yani Hürriyetin