Birleşmiş Milletler (BM), II. Dünya Savaşı’nın ardından 24 Ekim 1945 tarihinde dünya barışını sürekli kılmak adına kurulmuş uluslar arası bir örgüttür. aynı zamanda üye ülkeler arasında ekonomik ve kültürel anlamda iş birliği oluşturmayı da amaçlar. Bu kuruluş aslında I. Dünya Savaşından sonra