Türkçe bir kelime olan Balkan kelimesi sözlük anlamıyla sarp ve ormanlık sıradağ anlamına gelmektedir. bazı kaynaklarda Güneydoğu Avrupa olarak da anılan Balkanlar, Avrupa kıtasının güneydoğu kesiminde, Anadolu’nun batısı ve kuzeybatısında yer alır. Balkanlar adını Bulgaristan’ı ikiye bölen sıradağlardan alır. bu sıradağların adı daha sonra tüm bölgeyi tanımlamak için kullanılmaya başlamıştır. Balkan Devletleri ve başkentleri ise