1939-1945 yılları arasını kapsayan II. Dünya Savaşı’na katılan devletler müttefik ve mihver olmak üzere iki gruptur. Mihver devletlerin başını Hitler Almanyası çekerken, İtalya ve Japonya da mihver devletler arasındadır. Müttefik tarafta ise İngiltere, Fransa, Sovyet Rusya ve son olarak ABD yer