Osmanlı Devleti’nin Kısa Sürede Güçlenmesinin Nedenleri Nelerdir?

Moğol akınları sebebiyle Ankara Karacahisar bölgesine gelen Ertuğrul Gazi liderliğindeki Kayı aşireti daha sonra Söğüt ve Domaniç’i kendilerine mesken edinmişlerdir. Ertuğrul Gazi’nin ölümüyle aşiret liderliğini devralan oğlu Osman Gazi dönemiyle aşiretten beyliğe geçilmiş ve Bizans’la ilk mücadeleler bu dönemde başlamış ve güçlü bir devlet olma yolunda hızla ilerlemişlerdir.

bu dönemde 1243 Kösedağ Savaşı nedeniyle Anadolu birlik kalmamıştı. İrili ufaklı pek çok Anadolu Beyliği arasında siyasi mücadeleler baş göstermişti. Anadolu’daki beyliklerden biri olan Osmanlılar, Türk beylikleri arasındaki bu mücadeleye katılmayarak hedefini Bizans üzerine doğrultmuştu. bu süreçte Osmanlı Devleti’nin hızla büyümesi ve güçlenmesinin sebepleri için şunlar söylenebilir;

-Bizans İmparatorluğu 14. yy. başlarında siyasi anlamda iyice güçten düşmüştü. Anadolu’daki topraklarını kaybediyordu. ordusu güçsüz durumdaydı ve bu orduyu da Balkanlardan gelecek olan Sırp ve Bulgar tehlikesine karşı kullanmak zorundaydı. ayrıca iç karışıklıklarla uğraşan Bizans’ta taht kavgaları yaşanıyor, Bizans valileri tekfurlar da merkezi dinlemeyerek kendi aralarında mücadele ediyordu.

-Anadolu’da siyasi birliğin dağılması ve Türk beylikleri arasında yaşanan mücadeleler Osmanlıların lehine oldu. zira Osmanlılar “komşularla iyi geçinmek” mantığıyla bu mücadelelerden kaçınmıştı.

– Bizans’ın mücadele halinde olduğu Balkanlar’da da durum iyi değildi. merkezi otorite yoktu. halk baskıcı yönetimle karşı karşıyaydı ve Osmanlı Devleti onlar için bir kurtarıcıydı.

-Osman Bey, Ahilik Teşkilatı’nın lideri Şeyh Edebali’nin kızıyla evlenmiş ve Ahilerin desteğini arkasına almıştır. Bu da Osmanlıları düşmana karşı güçlü kılmıştır.

-Türk devletlerinde “ülke hanedanın ortak malıdır” ilkesi geçerliydi. ancak bu durum ülkenin hanedan üyeleri arasında paylaşılması durumunu beraberinde getirdiği için devletlerin uzun ömürlü olmasını engelleyen bir unsurdu. Osmanlıların 3. padişahı Sultan I. Murat döneminde bu anlayış terk edilerek “ülke padişah ve oğullarınındır” anlayışı getirildi. bu da  güçlü bir devlet yapısını beraberinde getirdi.

-uygulanan iskan politikası sayesinde fethedilen yerlerde kalıcı yerleşim sağlandı. bu politika ileride yaşanacak 11 yıl süren Fetret döneminde Osmanlı Devleti’nin Balkanlardaki topraklarını muhafaza etmesini sağlayacaktır.

-Türkmen göçleriyle Osmanlı nüfusunun sürekli artması, güçlü bir ordu teşkilatı, adalet ve hoşgörü politikası, izlenen gaza ve cihat politikası, yetenekli padişahların tahta geçmesi Osmanlı Devleti’nin kısa sürede büyümesinin diğer sebeplerindendir.

Konu Hakkında Düşünceleriniz .. (Facebook üyeliğinizi kullanmadan aşağıdaki alandan yorum yapabilirsiniz!)
Son Yorumlar
  1. derya
  2. Aysel
  3. cemre
  4. cemre

Yorum Yazarken Türkçe Kurallarına Uyarak Yazınız Lütfen!

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

takdir teşekkür hesaplama