9. Sınıf Tarih Dersi 1. Dönem 1. Yazılı Soruları 2012-2013

2012-2013 eğitim-öğretim yılı için, 9. sınıflar Tarih-1 dersi I. dönem I. yazılı soru örneklerini ve cevaplarını aşağıda bulabilirsiniz. soruların puan dağılımları tercihe göre değiştirilebilir.

A)      Aşağıdaki cümlelerin yanına Doğru İse “D” , Yanlış ise “Y” koyunuz. (15 P.)

(      ) Türklerin tarihte kullandığı ilk takvim Celalî Takvimidir

(      ) Çivi yazısını bulan uygarlık Lidyalılar’dır.

(      ) Tekerlek yontmataş devrinde bulunmuştur.

(      )  Güneş yılı esaslı takvimi Sümerler bulmuştur.

(      ) Tarih öncesi devirlerin aydınlatılmasında yazısız kaynaklardan faydalanılır.

B)      Aşağıdaki yer alan ifadelerde boşluklara ilgili kelimeleri yazınız. (20 P.)  

 • Mısır hükümdarlarına …………………….. adı verilir
 • Olayların  sonuçlarına  bağlı  olarak  ortaya  çıkan  uzun  süreli  gelişmelere…………………..denir.
 • Hikayeci tarih yazıcılığının ilk temsilcisi………………
 • Sümer şehir devletlerine ……………….. adı verilir
 • Asya Tarihi, Türkiye Tarihi, Ankara Tarihi; tarihin …………………. göre sınıflandırılmasıdır.

C)      Aşağıda soldaki sütunda tarihin faydalandığı bilimler, sağdaki sütunda da bu bilimlerin tanımları verilmiştir. İlişkili olan tanımları eşleştiriniz. (15 P.)

  Paleoğrafi A Para üzerindeki bilgilerin incelenmesi
  Nümizmatik B Olayların tarih sırasına konması
  Arkeoloji C Toplumu inceleyen bilim dalı.
  Kronoloji D Kazı çalışmalarıyla bulgulara ulaşılması
  Sosyoloji E Eski yazıların okunması ve incelenmesi

D) Aşağıdaki test sorularını cevaplayınız. (her test sorusunun değeri 4 puandır)

1) Aşağıdakilerden hangisi tarihin çağlara ayrılmasında etkili olan gelişmelerden biri değildir?
A)  Yazının kullanılması
B)  Kavimler göçü
C)  İstanbul’un fethi
D)  Fransız ihtilali
E)  Reform hareketleri

2) Aşağıdakilerden  hangisi tarihin tanımı  ile  doğrudan  ilgili  değildir?
A)   Tarih toplumların birbirleriyle ilişkilerini  inceler
B)   Tarih olaylar  arsındaki  sebep-sonuç  ilişkilerini  inceler.
C)   Tarih toplumların  ilişkilerini yer ve zaman göstererek inceler.
D)   Tarih sadece büyük adamların yaptıklarından  söz eder.
E)   Tarih toplumların her türlü faaliyetlerini inceler.

3) Aşağıda verilen tarihlerin kaçıncı yüzyılın hangi yarı ve çeyreğine denk geldiğini yazınız.

 • MS. 1173:
 • MS. 822:
 • MS. 1903:
 • MS. 1699:
 • MS. 248:

4) Toroslardan başlamak üzere Fırat ve Dicle Nehirleri arasında kalan ve Basra Körfezine kadar uzanan bölge aşağıdakilerden hangisidir?

A)      Maveraünnehir

B)      Mezopotamya

C)      Elam

D)      Asur

E)      Anadolu

5) “Tarih bilgileri, zaman içinde değişme gösterebilir.” diyen bir tarihçi bu görüşünü aşağıdakilerden hangisine dayandırmaktadır?
A) Tarih yazı ile başlar.
B) Tarihi olaylar kesintisiz akıp gider.
C) Tarihi olaylar genellikle geniş alanlarda mey­dana gelir.
D) Yeni bilgiler ortaya çıkabilir.
E) Tarih araştırmaları olayın geçtiği yerde yapılır.

6)  Aşağıdakilerden hangisi bir olayın tarih araştırmalarına konu olabilmesi için taşıması gerekli özelliklerden biri olarak gösterilemez?
A) Geçtiği yer bilinmeli
B) Yaşandığı zaman bilinmeli
C) Neden-sonuç ilişkisi olmalı
D) İnsanlar arasındaki ilişkilerin sonucu olmalı
E) Milattan sonra yaşanmış olmalı

7) Mustafa Kemal “Tarih yazmak, tarih yapmak kadar önemlidir. Yazan yapana sadık kalmazsa değişmeyen gerçek, insanı şaşırtacak bir nitelik alır.” diyerek tarihçinin hangi özelliği üzerinde durmuştur?

A) Olayların geçtiği yerlerin belirtilmesi

B) Olayları günümüz şartlarına bağlı olarak yazma

C) Olayları tek bir kaynaktan yazma

D) Olaylarda zaman bildirme

E) Olayları yazarken objektif olma

E) Aşağıdaki soruları cevaplayınız.

1) Dünyanın 7 harikasını yazınız. (7 p.)

2) İyi bir tarihçide bulunması gereken özellikleri gerekçeleriyle birlikte kısaca açıklayınız. (15 p.)

CEVAPLAR

( Y ) Türklerin tarihte kullandığı ilk takvim Celalî Takvimidir. (Oniki Hayvanlı Türk Takvimi)

( Y ) Çivi yazısını bulan uygarlık Lidyalılar’dır. (Sümerlerdir)

( Y) Tekerlek yontmataş devrinde bulunmuştur. (cilalıtaş devrinde bulundu)

( Y )  Güneş yılı esaslı takvimi Sümerler bulmuştur. (Mısırlılar buldu)

( D) Tarih öncesi devirlerin aydınlatılmasında yazısız kaynaklardan faydalanılır.

B)      Aşağıdaki yer alan ifadelerde boşluklara ilgili kelimeleri yazınız. (20 P.)  

 • Mısır hükümdarlarına firavun adı verilir
 • Olayların  sonuçlarına  bağlı  olarak  ortaya  çıkan  uzun  süreli  gelişmelere olgu denir.
 • Hikayeci tarih yazıcılığının ilk temsilcisi Heredot
 • Sümer şehir devletlerine site adı verilir
 • Asya Tarihi, Türkiye Tarihi, Ankara Tarihi; tarihin mekana göre sınıflandırılmasına örnektir.

C)      Aşağıda soldaki sütunda tarihin faydalandığı bilimler, sağdaki sütunda da bu bilimlerin tanımları verilmiştir. İlişkili olan tanımları eşleştiriniz. (15 P.)

 E Paleoğrafi A Para üzerindeki bilgilerin incelenmesi
 A Nümizmatik B Olayların tarih sırasına konması
 D Arkeoloji C Toplumu inceleyen bilim dalı.
 B Kronoloji D Kazı çalışmalarıyla bulgulara ulaşılması
 C Sosyoloji E Eski yazıların okunması ve incelenmesi

D) Aşağıdaki test sorularını cevaplayınız. (her test sorusunun değeri 4 puandır)

1) Aşağıdakilerden hangisi tarihin çağlara ayrılmasında etkili olan gelişmelerden biri değildir?
A)  Yazının kullanılması
B)  Kavimler göçü
C)  İstanbul’un fethi
D)  Fransız ihtilali
E)  Reform hareketleri

2) Aşağıdakilerden  hangisi tarihin tanımı  ile  doğrudan  ilgili  değildir?
A)   Tarih toplumların birbirleriyle ilişkilerini  inceler
B)   Tarih, olaylar  arasındaki  sebep-sonuç  ilişkilerini  inceler.
C)   Tarih toplumların  ilişkilerini yer ve zaman göstererek inceler.
D)   Tarih sadece büyük adamların yaptıklarından  söz eder.
E)   Tarih toplumların her türlü faaliyetlerini inceler.

3) Aşağıda verilen tarihlerin kaçıncı yüzyılın hangi yarı ve çeyreğine denk geldiğini yazınız.

 • MS. 1173: 12. yy., II. yarı, III. çeyrek
 • MS. 822: 9. yy., ilk yarı, ilk çeyrek
 • MS. 1903: 20. yy., ilk yarı, ilk çeyrek
 • MS. 1699: 17. yy., II. yarı, son çeyrek
 • MS. 248: 3. yy., ilk yarı, II. çeyrek

4) Toroslardan başlamak üzere Fırat ve Dicle Nehirleri arasında kalan ve Basra Körfezine kadar uzanan bölge aşağıdakilerden hangisidir?

A)      Maveraünnehir

B)      Mezopotamya

C)      Elam

D)      Asur

E)      Anadolu

5) “Tarih bilgileri, zaman içinde değişme gösterebilir.” diyen bir tarihçi bu görüşünü aşağıdakilerden hangisine dayandırmaktadır?
A) Tarih yazı ile başlar.
B) Tarihi olaylar kesintisiz akıp gider.
C) Tarihi olaylar genellikle geniş alanlarda mey­dana gelir.
D) Yeni araştırma ve incelemelerle yeni bilgiler ortaya çıkabilir.
E) Tarih araştırmaları olayın geçtiği yerde yapılır.

6)  Aşağıdakilerden hangisi bir olayın tarih araştırmalarına konu olabilmesi için taşıması gerekli özelliklerden biri olarak gösterilemez?
A) Geçtiği yer bilinmeli
B) Yaşandığı zaman bilinmeli
C) Neden-sonuç ilişkisi olmalı
D) İnsanlar arasındaki ilişkilerin sonucu olmalı
E) Milattan sonra yaşanmış olmalı

7) Mustafa Kemal “Tarih yazmak, tarih yapmak kadar önemlidir. Yazan yapana sadık kalmazsa değişmeyen gerçek, insanı şaşırtacak bir nitelik alır.” diyerek tarihçinin hangi özelliği üzerinde durmuştur?

A) Olayların geçtiği yerlerin belirtilmesi

B) Olayları günümüz şartlarına bağlı olarak yazma

C) Olayları tek bir kaynaktan yazma

D) Olaylarda zaman bildirme

E) Olayları yazarken objektif olma

Konu Hakkında Düşünceleriniz .. (Facebook üyeliğinizi kullanmadan aşağıdaki alandan yorum yapabilirsiniz!)
Son Yorumlar
 1. buse
  • Gökhan
 2. buse
  • editör
 3. buse
  • editör
  • selma
 4. HeRYeR1CeHeNeM
 5. seda
 6. Anonim
 7. kara ferhat
 8. yasemin
 9. Anonim
 10. MELIK
 11. İsimsiz Kahraman MİSAFİR
  • AYhan
 12. misafirrrrr
  • Anonim
 13. [email protected]
 14. Anonim
  • Anonim
 15. Anonim
 16. SAHTE ADMİN
 17. Anonim
  • ISIM
 18. çagrı
 19. SIkıntı :)
 20. ege
  • sanane
 21. cemre
  • Anonim
 22. fatih
 23. ela
  • admin
  • gül
  • Anonim
 24. ela
 25. Onur
 26. adammKınq
 27. Basri
 28. sdaa
 29. Anonim
 30. Ali
 31. Ali
 32. MİSAFİR
 33. misafir
 34. atakan baba
 35. erdogan
 36. site
 37. mikicik
 38. rümeysa
 39. MeLiKe. d
 40. rabia
 41. ahmet
  • rabia
   • :D
 42. misafir
  • soner
 43. Memnun
 44. student
 45. misafir
  • student
 46. Merve
 47. Merve
  • editör
 48. iyide hani cevapları
 49. sero
 50. merve
  • iyide hani cevapları
   • Anonim
    • Anonim
    • elif
     • yareeeen :D

Yorum Yazarken Türkçe Kurallarına Uyarak Yazınız Lütfen!

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

takdir teşekkür hesaplama