İslamiyet’in Temel İlkeleri Nelerdir?

İslamiyet, doğruluk, temizlik, iyilik, eşitlik, adalet ilkelerinin gerçekleştirilmesi amacını taşır. bu yüksek amaca ulaşılması için her dinde olduğu gibi İslamiyetin de İnanç ve İbadet ile ilgili ana kuralları vardır. inançla ilgili kurallar altı bölümden oluşur:

1) Allah’ın Birliğine İnanmak: İslamiyet, bütün evreni ve bütün yaratıkları var eden, yöneten tek bir Allah’a inanır. Lâ ilâhe illâllah (Allah’tan başka tapacak yoktur) ayeti Müslümanlığın bu temel inancını bütün berraklığı ile ortaya çıkar. putlara, yıldızlara, göze görünen ya da görünmeyen herhangi bir şeye tapmak, insanları tanrılaştırmak islam dininin kesinlikle yasakladığı hareketlerdir. Bu yönden, türbelerin, dergahların kutsallıkla bağdaştırılmaları, sihir ve büyü gibi gizli kuvvetlere inanışması İslamiyetin şiddetle yerdiği köksüz alışkanlıklardır.

2) Meleklere İnanmak: İslam dininde Allah’ın emirlerini peygamberlere ileten meleklere inanılır. melekler insanların iyi ve kötü davranışlarını gözden kaçırmazlar. böylece insanları cennete ya da cehenneme yöneltecek günah ve sevapların tutanağını hazırlamakla görevlidirler.

3) Kutsal Kitaplara İnanmak: İslam dini, Hazreti Muhammed’e vahyolan Allah’ın buyruklarının toplandığı Kur’an’la birlikte Tek Tanrı inancına bağlı bütün Hak Dinlerinin kutsal kitaplarına inanılmasını da ister. Bakara suresinde bu konudaki ayetler oldukça açıktır: ” Biz, Allah’a inandığımız gibi bize gönderilen vahye, İbrahim, İsmail, İshak, Yakup ve oğullarına vahyolunana; Musa’ya, İsa’ya gönderilene, bütün peygamberlere Tanrı tarafından verilene iman ederiz.”

4) Hz. Muhammed’in Allah’ın Elçisi ve Son Peygamber Olduğuna İnanmak: Hz. Muhammed ile peygamberlik ve İslamiyetle de yeni dinlerin doğuşu sona ermiştir. Kur’an’da “Muhammed, sizin atalarınızdan hiçbirinin babası değildir. Ama, Allah’ın elçisi ve peygamberlerin de sonudur.” ayetiyle bu tanrısal gerçek açıklanmıştır.

5) Ahirete İnanmak: hayat ölümle son bulmaz. Ölüm, yeni bir hayatın başlangıcıdır. Ahiret denilen bu yeni hayat, insanların öldükten sonra dirilmeleriyle başlar ve sonsuza kadar devam eder.

6) Kaza ve Kadere İnanmak: Elden gelen çabalarda bulunmakla birlikte karşılaşılacak başarısızlıklardan da yılmamak gerekir. bunlar, kaza (önüne geçilemeyen durum) ve kaderin kaçınılmaz sonuçları olduğuna inanmak gerekir.

Konu Hakkında Düşünceleriniz .. (Facebook üyeliğinizi kullanmadan aşağıdaki alandan yorum yapabilirsiniz!)
Son Yorumlar
  1. ceren
  2. AYŞE
  3. ecem
  4. Anonim
  5. ayşe

Yorum Yazarken Türkçe Kurallarına Uyarak Yazınız Lütfen!

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

takdir teşekkür hesaplama