Hıristiyanlığın Ortaya Çıkışı; Hz. İsa ve Hıristiyanlık

Hristiyan kelimesinin kökeni Yunancada mesih kelimesinin karşılığı olan Kristos sözcüğüne dayanır ve mesihin yandaşı anlamına gelir. Mesih ise İbranicede “kutsanmış” anlamına gelmektedir. Hıristiyanlık iki milyardan fazla inananı ile dünyanın en yaygın dinidir. Hıristiyanlık dini, inanç sistemi, ibadetleri vb. İsa’nın öncülüğünde 1. yy.da Roma İmparatoru Tiberius döneminde Filistin’de ortaya konmuştur. Ve bundan sonra başta İsa’nın havarileri tarafından olmak üzere gittikçe yayılmış olan bir dindir. İsa’ya inananlara ilk olarak Antakya/Tarsus bölgesinde rastlanmaktadır. Hıristiyanların kutsal kitabına ise Kitab-ı Mukaddes denilmektedir.

İsa, Hıristiyanlıkta temel figürdür. öyle ki hristiyanlıkta İsa’nın kimliğini inceleyen dal kristolojidir ki bu da Tanrı olarak adlandırılmaktadır. İsa Roma imparatorluğunun Yahudiye eyaletinde bir Yahudi olan Meryem’den dünyaya gelmiştir. Mucizevi bir şekilde babasız dünyaya geldiği kabul edilen İsa marangozluk ve öğretmenlik yapmıştır. halkı isyana teşvik ettiği gerekçesiyle çarmıha gerilmiştir.

Hıristiyanlar için tanrının oğlu ve “bizzat kendisi” olan İsa, onlara göre bir kurtarıcı, dünyanın tek kralıdır. hristiyan kaynaklarda isa mesih olarak anılmaktadır. özetle hristiyanlık dönemin Roma topraklarında, günümüzün Filistin’inde ortaya çıkıp İsa ve havarileri aracılığıyla yaygınlanmış bir dindir. Hz. İsa adeta hıristiyanlık dininin temeli kabul edilmektedir.

Konu Hakkında Düşünceleriniz .. (Facebook üyeliğinizi kullanmadan aşağıdaki alandan yorum yapabilirsiniz!)

Yorum Yazarken Türkçe Kurallarına Uyarak Yazınız Lütfen!

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

takdir teşekkür hesaplama