Balkan Savaşları Kimler Arasında Ne Zaman Olmuştur?

Balkan Savaşları 1912-1913 yıllarında Osmanlı Devleti ile Balkan Devletleri arasında yapılan savaşlardır. sonuçları itibariyle Osmanlı Devletini oldukça olumsuz etkilemiştir;

I. Balkan Savaşı Rusya’nın Balkanlardaki tüm slavları bir araya getirme amacını (panslavizm) gerçekleştirme sevdası, Fransız İhtilalinin getirdiği milliyetçilik akımının Balkan halkları üzerindeki etkisinin iyice artması gibi sebepler nedeniyle çıkan bu savaşta Osmanlı Devleti; Karadağ, Bulgaristan, Sırbistan ve Yunanistan’la savaşmak zorunda kaldı ve bütün cephelerde yenildi. Osmanlı Devleti’nin son yıllarını yaşadığı bu dağılma döneminde ordunun siyasete karışması, ordunun terhis edilmiş olması ve kalan kısmının da savaşa hazırlıksız yakalanması (zira bu savaştan hemen önce Trablusgarp savaşı olmuştu) yenilginin en önemli nedenlerindendir.

I. Balkan Savaşı’nın sonunda imzalanan Londra Antlaşması ile Midye-Enez çizgisinin batısındaki topraklar Balkan devletlerine bırakıldı (Osmanlı, Gelibolu Yarı-madası hariç olmak üzere, Doğu Trakya ve Balkan topraklarının tamamını kaybetti.) Ege Adaları fiilen elden çıkmıştır. I. Dünya Savaşı başlayınca; Ege Adaları meselesi askıya alınmış; Lozan Antlaşması ile Ege Adaları resmen Yunanistan’a verilmiştir.

Osmanlı Devleti’nin Balkanlardaki varlığı bu savaşla tamamen sona ermiştir.

II. Balkan Savaşı ise Bulgaristan’ın I. Balkan Savaşı sonucu en karlı çıkan taraf olmasından rahatsız olan Yunanistan, Sırbistan, Karadağ ve Romanya’nın Bulgaristan’a saldırmasıyla gerçekleşen savaştır. Osmanlı Devleti ise Balkan Devletleri arasındaki bu kavgadan yararlanarak I. Balkan Savaşında kaybettiği Edirne ve Kırklareli’yi Bulgarlardan geri almıştır.

Bulgaristan’ın yenilgisiyle sonuçlana savaşın ardından yapılan anlaşmalar;

1-Bükreş Antlaşması (10 Ağustos 1913):

Balkan devletleri arasında yapıldı.

Bulgaristan I. Balkan Savaşı’nda aldığı toprakla­rın büyük bir kısmını kaybetti.

2-İstanbul Antlaşması (29 Eylül 1913)

Osmanlı Devleti ile Bulgaris­tan arasında imza­landı.

Meriç nehri iki  ülke arasında sınır kabul edildi.

Edirne, Kırklareli Dimetoka ve Kırkağaç Osmanlı Devle­tinde kaldı.

Bulgaristan’daki Türklerin; isterlerse dört yıl içe­risinde Türkiye’ ye göç edebilecekleri karalaştırıldı.

Bu günkü Türk-Bulgar sınırı yaklaşık olarak çi-zildi.

3-Atina Antlaşması (14 kasım 1913):

Osmanlı Devleti ile Yunanistan arasında imza­landı.

Yunanistan’daki Türklerin hakları güvence altına alındı.

Yanya, Girit ve Selanik Yunanistan’a bırakıldı.

4-İstanbul Antlaşması (13 Mart 1914):

Osmanlı devleti ile Sırbistan arasında  imzalandı.

Konu Hakkında Düşünceleriniz .. (Facebook üyeliğinizi kullanmadan aşağıdaki alandan yorum yapabilirsiniz!)
Son Yorumlar
  1. ömer
  2. ömer
  3. Miraç Murat Yiğit
  4. Anonim
  5. Anonim
  6. funda
  7. şeyma nur

Yorum Yazarken Türkçe Kurallarına Uyarak Yazınız Lütfen!

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

takdir teşekkür hesaplama